Što je refinanciranje?

refinanciranje

Refinanciranje omogućava da zatvorite stari kredit  i zamijenite ga novim kreditom  s osjetno nižom kamatnom stopom. Na taj način smanjujete svoje mjesečne troškove i lakše upravljate svojim financijama. Mogućnosti? Moguće je produljiti ili smanjiti rok otplate, povećanje ili smanjenje anuiteta ili rate,  mogućnost objedinjavanja postojećih obaveza u jedan povoljniji kredit. Cilj? Ugovaranje povoljnijih uvjeta kredita! […]