dogma ulaganje

Što je refinanciranje?

Refinanciranje omogućava da zatvorite stari kredit  i zamijenite ga novim kreditom  s osjetno nižom kamatnom stopom. Na taj način smanjujete svoje mjesečne troškove i lakše upravljate svojim financijama.

Mogućnosti?

Moguće je produljiti ili smanjiti rok otplate, povećanje ili smanjenje anuiteta ili rate,  mogućnost objedinjavanja postojećih obaveza u jedan povoljniji kredit.

Cilj?

Ugovaranje povoljnijih uvjeta kredita!

Refinanciranje je za vas ako mislite da:

  • imate previše mjesečnih zaduženja i želite ih objediniti u jednu mjesečnu obvezu
  • vam je previsoka kamata
  • uz zatvaranje postojećih obveza dobivate mogućnost dodatnog financiranja

Naša uloga?

Vodimo Vas kroz cijeli proces od zahtjeva do isplate! Naša usluga za vas je besplatna! Uštedite vrijeme i novac!

Ukoliko želite biti sigurni u isplativost refinanciranja postojećeg kredita obratite nam se radi kalkulacije uštede i procjene troškova.

2024 © Dogma Kapital. Sva prava pridržana.