dogma ulaganje

gotovinski krediti

Nenamjenski kredit – isplata sredstava vrši se na tekući račun korisnika kredita.

O GOTOVINSKOM KREDITU

gotovinski krediti

Pružit ćemo vam pomoć pri odabiru najoptimalnijeg kredita te pomoć pri prikupljanju kreditne dokumentacije.

Opće informacije o nenamjenskim/ gotovinskim kreditima dostupne su na sljedećim linkovima:

Pošalji upit za kredit