dogma ulaganje

gotovinski krediti

Fiksna kamata već od 5,79% za cijeli period otplate!

Nenamjenski kredit – isplata sredstava vrši se na tekući račun korisnika kredita.

O GOTOVINSKOM KREDITU

gotovinski krediti

Pružit ćemo vam pomoć pri odabiru najoptimalnijeg kredita te pomoć pri prikupljanju kreditne dokumentacije.

Opće informacije o nenamjenskim/ gotovinskim kreditima dostupne su na sljedećim linkovima:

Pošalji upit za kredit