dogma ulaganje

Stambeni krediti

Fiksna kamata već od 3,50% za cijeli period otplate!

Namijenjeni su potrošačima, fizičkim osobama, a mogu se koristiti za:

HODOGRAM REALIZACIJE STAMBENOG KREDITA

adaptacijski krediti

Nudimo pomoć u analizi svih uvjeta odobravanja kredita i u prikupljanju potrebne dokumentacije za odobrenje kredita. Pružit ćemo informaciju kod kojih banaka vaša primanja i vaše zaposlenje mogu zadovoljiti procjenu kreditne sposobnosti te postupak odobrenja kredita.  Nudimo mogućnost usporedbe kreditnih linija na jednom mjestu i štedimo vaše vrijeme i vaš novac.

Opće informacije za stambene kredite dostupne su na linkovima:

Pošalji upit za kredit